Výpočty tlakové odolnosti

Služby a řešení

Žádné jiné prostředí nevykazuje tolik rizikových scénářů jako prostředí s nebezpečím výbuchu. K problému posudků a návrhů konstrukcí a technologií určených do EX prostředí je nutno přistupovat komplexně a skloubit znalosti ze stavebního, strojního, bezpečnostního a chemického inženýrství. A to je to co děláme.

IHAS ve spolupráci s externími kolegy pomáhá klientům udělat důležité kroky v oblasti ochrany konstrukcí. Na základě multioborových analýz klient dostane veškeré informace k tomu, aby jednotlivé kroky byly co nejefektivnější. Dlouhodobě se snažíme zvýšit povědomí klientů o správném návrhu protivýbuchové ochrany, o tom jaké jednotlivé posudky mají právo po dodavatelích protivýbuchové ochrany požadovat, aby protivýbuchová ochrana byla navržena správně.

Výpočet tlakové odolnosti technologie

Hodnota tlakové odolnosti je údaj nutný pro návrh zařízení vystavených účinkům vnitřního přetlaku a to buď dlouhodobému či krátkodobému jako v případě výbuchu. Přesný údaj o hodnotě tlakové odolnosti je nutný i pro správný návrh protivýbuchové ochrany.

Výpočet tlakové odolnosti probíhá pomocí metody konečných prvků, která dokáže postihnout typické detaily průmyslových konstrukcí (místa s připojením armatur, otvory, tvarové zlomy). Jednotlivým kritickým detailům věnujeme zvýšenou pozornost a věnujeme se jak posouzení jejich funkčnosti, pevnosti tak například i hodnocení těsnosti v případě přírubových spojů.

Interakce protivýbuchové ochrany a chráněné konstrukce

Nejen hodnota tlakové odolnosti konstrukce je nutná pro bezpečný návrh protivýbuchové ochrany. Ukázalo se, že dochází ke kolapsu konstrukce při výbuchu, i když disponuje protivýbuchovou ochranou. Příčinou je, že není posuzován vliv protivýbuchové ochrany na konstrukci. Protivýbuchovou ochranu je nutné chápat jako systém složený právě z protivýbuchové ochrany a chráněné konstrukce. My ji takto vnímáme. Jsou vyšetřeny všechny možné scénáře jako např. přetížení základů, převrácení konstrukce, porušení spojů či kolaps části či celé konstrukce.

Odrazné desky

Odrazné desky neboli deflektory, tak jak je definuje norma ČSN EN 14 991, byly vyvinuty na základě numerických simulací, reálných testů a znalostí z oblasti chemického výbuchu. Díky tomu je deflektor lehký, dostatečně odolný a doplňuje tak chybějící člen pro komplexní návrh odlehčení výbuchu.

odrazne desky
Analýzy extrémních účinků zatížení

Analýza extrémních účinků zatížení na konstrukce postihuje ty případy, kdy se zatížení vymyká běžnému návrhovému stavu. Jedná se především o účinky exploze, tlakových rázů, průstřelů a nárazů. Pro stanovení odezvy takto zatížených konstrukcí se užívá speciální numerických metod založených na explicitním řešením dané úlohy.

Člověk má historicky zakotveno mít respekt, možná i strach, z extrémních situací. Náš specializovaný tým tento respekt sdílí, strach již nikoliv. Analýza chování konstrukcí při účincích extrémních forem zatížení je pro naše inženýry výzvou. Předpoklad úspěchu spočívá především ve správném chápání konstrukce a jejího namáhání. Výsledkem je navržení optimálního postupu řešení.

Výpočet konstrukcí zatížených vnitřním či blízkým výbuchem

Hlavní specializací naší společnosti jsou rychlé dynamické děje ohrožující konstrukce, mezi něž patří především výbuch. Většina posuzovaných konstrukcí je kategorie CC3, což znamená, že v případě jejich kolapsu dojde k velkým ztrátám na majetku, ale především na lidských životech. Z tohoto důvodu věnujeme posudku a návrhu těchto konstrukcí maximální pozornost.

Pevnostní výpočty

Pro zajištění komplexních služeb nabízíme svým klientům pevnostní výpočty technologických zařízení energetiky, chemického a potravinářského průmyslu a ostatních odvětví se specializací na sila, filtry, zásobníky , tlakové nádoby a potrubí. Základem našich odborných posudků jsou výpočty pomocí metody konečných prvků. Avšak hlavní otázkou pro nás není jak metodu konečných prvků použít, ale kdy je vhodné ji použít?